Podmínky užívání

ÚVODNÍ INFORMACE

Pečlivě si prostudujte následující podmínky užívání webu (dále též jen „podmínky“) registrace na internetovém portálu www.burgerovyturista.cz (dále též jen „portál BT“). Registrací či jinými úkony uvedenými níže potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas, současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi vámi a webovým portálem www.burgerovyturista.cz (dále jen „BT“).

REGISTRACE

Registrace na portálu BT

Zaregistrovat se lze v portálu BT zadáním uživatelského jména, e-mailu a hesla.

Registrace není zpoplatněna. Jedna fyzická osoba se může na portálu BT registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou. Emailová adresa může být použita při registraci pouze jednou. BT si vyhrazuje právo odmítnout použití jedné emailové adresy pro registraci více uživatelů nezávisle na sobě.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby BT v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti vaší registrace na portálu BT. K ochraně osobních údajů a potvrzení podmínek s jejich zpracováním viz Pravidla nakládání s osobními údaji zde.

Ukončení registrace

Uživatel může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na portálu BT, a to prostřednictvím administrace ve svém účtu. BT si vyhrazuje právo ukončit registraci na portálu BT kterémukoli uživateli bez udání důvodu. Po ukončení registrace má BT nárok dále používat obsah, který uživatel nahrál, bližší údaje stanoví Pravidla ochrany osobních údajů zde.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami

Jakýmkoliv používáním portálu BT dáváte souhlas s těmito podmínkami.

HODNOCENÍ RESTAURACÍ

Každý člen nebo uživatel může svou návštěvu v restauraci ohodnotit. Hodnota celkového průměrného hodnocení restaurace na portálu BT od všech uživatelů bude vždy aktuálně vypočítáno na základě matematického vzorce, který zohledňuje staří recenze a všech zobrazených hodnocení.

Uveřejněním recenze uděluje uživatel BT svůj souhlas s jejím časově neomezeným užíváním v podobě uveřejnění na portálu BT a zpřístupnění ostatním uživatelům a s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. BT je oprávněn udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám.

Restaurace je na uživatelovo hodnocení oprávněna reagovat (a BT může odpověď na portálu BT zveřejnit), v takovém případě je uživatele o této reakci informován emailem. BT si vyhrazuje právo hodnocení od uživatele nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní návštěvě restaurace nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé nebo bude v rozporu s dobrými mravy.

Recenze uživatelů zůstanou dostupné na portálu BT, případně na jiných online platformách, i v případě, že uživatel, který recenzi zveřejnil, přestane využívat portál BT a/nebo zruší svou registraci. To však neplatí v případě osobních údajů, které jsou u recenzí automaticky se zrušením registrace vymazány a recenze je tak nadále uveřejněna jako anonymní.

OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování osobních údajů, jež poskytnete BT, se řídí samostatnými ujednáními obsaženými v „Pravidlech ochrany osobních údajů“ dostupných na portálu BT, nebo zde.

RŮZNÉ

Odkazy na jiné webové stránky

BT nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od BT, umístěných na portálu BT, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněny na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními BT.

Obsah portálu BT

BT vyvine maximální úsilí k tomu, aby všechny informace uvedené na portálu BT byly vždy aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se BT předem omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na portálu BT jsou ve vlastnictví BT a BT si k nim vyhrazuje veškerá práva. Na portálu BT může být také zobrazena propagace služeb či produktů BT či smluvních partnerů BT, které mohou být rovněž chráněny a k jejichž užití má BT odpovídající oprávnění.

Materiály a informace obsažené na portálu BT mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem BT. BT si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na portálu BT i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. Veškeré změny v těchto podmínkách nabudou účinnosti 7 dnů po jejich zveřejnění na portálu BT. Nebude-li člen se změnami souhlasit, je oprávněn svou registraci zrušit.

Podněty

BT si váží názorů a zpětné vazby registrovaných i neregistrovaných uživatelů. Názory a podněty týkajících se BT prosím zasílejte na info@burgerovyturista.cz. BT se Vás může dotázat, zda je možné zaslaný příspěvek citovat. Pokud budete souhlasit, rádi se o Váš příspěvek podělíme s ostatními na portálu BT nebo na jiných kanálech.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2019.
Datum poslední aktualizace: 1. ledna 2019
www.burgerovyturista.cz